Crystal Research > Blog > Kedy vám prieskum pomôže najviac?

Kedy vám prieskum pomôže najviac?

 

Väčšina z nás sa určite stretla s touto alebo podobnou otázkou: „Prečo by som vlastne mal/a robiť prieskum? V čom mi pomôže?“ Prípadne ste dostali priamo odpoveď: „Nič nové sa nedozviem! Už som v tomto biznise dosť dlho na to, aby som vedel, čo si klienti myslia, čo potrebujú…“

 

Niekedy žiaľ vychádzajú tieto postoje z reálnych skúseností. Nie každý prieskum prinesie zadávateľovi výsledky, ktoré neskôr dostatočne ocení a pomôžu mu pri ďalšej práci. Prečo? Môže to byť očakávaniami, nastavením projektu, interpretáciou. A áno, môže sa stať, že prieskum neprinesie žiadne výrazné prekvapenia, neodhalí úplne nové skutočnosti na trhu, jednoducho neprekvapí. Ale aj v takomto prípade sa dá vhodnými analýzami, prepojením s internými dátami a poznatkami o trhu priniesť detailnejší a obohacujúci insight – teda hlbšie pochopenie skúmaných javov na trhu. Nie zriedka sa stáva, že máme dostatok informácií a vedomostí, ale uniká nám presnejšie popísanie a porozumenie dôvodov prečo sa tak deje.

 

Je niekoľko zásad, ktoré prispejú k tomu, aby boli vynaložené prostriedky do prieskumu efektívne a užitočné.

 

OČAKÁVANIA. Na začiatku je vždy dobré, keď si každý, kto s prieskumom pracuje, uvedomí, že jeho výsledky sú (budú) len jedným zo zdrojov pri ďalších úvahách a rozhodovaní. Tak ako doterajšie skúsenosti, rady odborníkov, poznatky z iných trhov, ani výsledky prieskumu vám nebudú garantovať úspech na ceste, ktorou sa vydáte. Určite však bude pre vás užitočným a cenným pomocníkom.

Rovnako dôležité je, aby ste si stanovili CIEĽ, presne pomenovali, na aké základné otázky chcete dostať odpoveď a ako chcete s nimi ďalej pracovať. Pripravte jasné zadanie a vyžadujte od agentúry intenzívnu komunikáciu už v tejto etape. Od nás dostanete od prvej chvíle maximálnu podporu a spoločne nastavíme všetky kroky tak, aby ste získali výsledky podľa vašich predstáv a očakávaní.

 

NASTAVENIE PROJEKTU. Každá prieskumná úloha má svoje špecifiká. Okrem už spomínaných cieľov a očakávaní, by mala by zohľadniť cieľovú skupinu a situáciu na trhu. Zvolená metóda zberu dát, veľkosť vzorky a rozsah dopytovania prináša zadávateľovi benefity, ale aj obmedzenia, ktoré treba zvážiť. V neposlednom rade sú dôležité samotné formulácie otázok a scenár rozhovorov.
Viac sa dočítate v článku: Zásady pri tvorbe dotazníkov.

 

INTERPRETÁCIA VÝSLEDKOV. Popri štandardnom spracovaní projektov vo forme grafov, tabuliek a textových správ je dôležité interpretácia prieskumníka – hĺbková analýza a odprezentovanie zistených insightov. Spoločné stretnutia, diskusie a workshopy pomáhajú lepšie uchopiť, identifikovať a implementovať tie najpodstatnejšie informácie do stratégie vašej značky.

 

 

 

 

rastoPodobné produkty

Najnovšite články

Veselo o prieskumoch 6
  Väčšina z nás sa určite stretla s touto alebo podobnou otázkou: „Prečo by som vlastne mal/a robiť prieskum? V čom mi pomôže?“ Prípadne ste dostali priamo odpoveď: „Nič nové sa nedozviem! Už...
Veselo o prieskumoch 5
  Väčšina z nás sa určite stretla s touto alebo podobnou otázkou: „Prečo by som vlastne mal/a robiť prieskum? V čom mi pomôže?“ Prípadne ste dostali priamo odpoveď: „Nič nové sa nedozviem! Už...
Veselo o prieskumoch 4
  Väčšina z nás sa určite stretla s touto alebo podobnou otázkou: „Prečo by som vlastne mal/a robiť prieskum? V čom mi pomôže?“ Prípadne ste dostali priamo odpoveď: „Nič nové sa nedozviem! Už...
Veselo o prieskumoch 3
  Väčšina z nás sa určite stretla s touto alebo podobnou otázkou: „Prečo by som vlastne mal/a robiť prieskum? V čom mi pomôže?“ Prípadne ste dostali priamo odpoveď: „Nič nové sa nedozviem! Už...
Veselo o prieskumoch 2
  Väčšina z nás sa určite stretla s touto alebo podobnou otázkou: „Prečo by som vlastne mal/a robiť prieskum? V čom mi pomôže?“ Prípadne ste dostali priamo odpoveď: „Nič nové sa nedozviem! Už...

Kontakt

Potrebujete poradiť alebo pomôcť?

Napíšte nám a my vás budeme kontaktovať.

Kontaktný Formulár