Kedy vám prieskum pomôže najviac?

  Väčšina z nás sa určite stretla s touto alebo podobnou otázkou: „Prečo by som vlastne mal/a robiť prieskum? V čom mi pomôže?“ Prípadne ste dostali priamo odpoveď: „Nič nové sa nedozviem! Už som v tomto biznise dosť dlho na to, aby som vedel, čo si klienti myslia, čo potrebujú...“   Niekedy žiaľ vychádzajú…

Pojmy, s ktorými sa často stretnete

KVANTITATÍVNY ZBER DÁT Realizuje sa na relatívne veľkých vzorkách; na základe štatistického spracovania sa dajú výsledky kvantifikovať a výsledky prieskumu zovšeobecniť na celú populáciu, resp. skúmanú cieľovú skupinu. Často sa stretávame s prieskumom na reprezentatívnej vzorke obyvateľstva – v takom prípade máme vo vzorke zastúpené ženy a mužov, jednotlivé vekové kategórie, kraje, či veľkosť…

Zadanie prieskumu

  Pred spustením každého prieskumného projektu je dobré si zodpovedať viaceré podstatné otázky. Kľúčovou otázkou pre zadávateľa je pomenovať si hlavné ciele a očakávania od prieskumu. V niektorých prípadoch sú vopred známe aj metodické a technické požiadavky. Inokedy môže byť táto časť zadania vypracovaná spoločne s prieskumnou…

Veľkosť vzorky a výberová chyba

Pri zadávaní prieskumu sa často stretávame s názorom, že čím väčšia vzorka, tým lepšie. Nie zriedka ešte zaznie aj názor, že kým vzorka nie je aspoň n=1000 respondentov, výsledky prieskumu treba brať s veľkou rezervou. V mnohých prípadoch naozaj potrebujeme väčšie vzorky, aby sme mohli „ísť“ pri analýzach do podrobných triedení (napríklad pohľad…

Zásady pri tvorbe dotazníkov

Kvalita každého prieskumu záleží od mnohých detailov. Dobre pripravený dotazník patrí medzi kľúčové momenty ovplyvňujúce výsledky projektu. Prieskumník si v prvom rade musí byť istý pri tvorbe dotazníkov, že dôkladne pochopil očakávania klienta. Dotazník má pokryť všetky skúmané oblasti, na druhej strane jeho dĺžka má byť primeraná a priebeh dotazníka dostatočne dynamický,…

Podobné produkty

Najnovšite články

Veselo o prieskumoch 6
Kvalita každého prieskumu záleží od mnohých detailov. Dobre pripravený dotazník patrí medzi kľúčové momenty ovplyvňujúce výsledky projektu. Prieskumník si v prvom rade musí byť istý pri tvorbe dotazníkov, že dôkladne pochopil...
Veselo o prieskumoch 5
Kvalita každého prieskumu záleží od mnohých detailov. Dobre pripravený dotazník patrí medzi kľúčové momenty ovplyvňujúce výsledky projektu. Prieskumník si v prvom rade musí byť istý pri tvorbe dotazníkov, že dôkladne pochopil...
Veselo o prieskumoch 4
Kvalita každého prieskumu záleží od mnohých detailov. Dobre pripravený dotazník patrí medzi kľúčové momenty ovplyvňujúce výsledky projektu. Prieskumník si v prvom rade musí byť istý pri tvorbe dotazníkov, že dôkladne pochopil...
Veselo o prieskumoch 3
Kvalita každého prieskumu záleží od mnohých detailov. Dobre pripravený dotazník patrí medzi kľúčové momenty ovplyvňujúce výsledky projektu. Prieskumník si v prvom rade musí byť istý pri tvorbe dotazníkov, že dôkladne pochopil...
Veselo o prieskumoch 2
Kvalita každého prieskumu záleží od mnohých detailov. Dobre pripravený dotazník patrí medzi kľúčové momenty ovplyvňujúce výsledky projektu. Prieskumník si v prvom rade musí byť istý pri tvorbe dotazníkov, že dôkladne pochopil...

Kontakt

Potrebujete poradiť alebo pomôcť?

Napíšte nám a my vás budeme kontaktovať.

Kontaktný Formulár