Zásady pri tvorbe dotazníkov | Crystal Research
363
post-template-default,single,single-post,postid-363,single-format-standard,woocommerce-no-js,ajax_fade,page_not_loaded,,select-child-theme-ver-1.0.0,select-theme-ver-4.5,menu-animation-underline,wpb-js-composer js-comp-ver-5.5.2,vc_responsive
Crystal Research > Blog > Zásady pri tvorbe dotazníkov

Zásady pri tvorbe dotazníkov

Kvalita každého prieskumu záleží od mnohých detailov. Dobre pripravený dotazník patrí medzi kľúčové momenty ovplyvňujúce výsledky projektu. Prieskumník si v prvom rade musí byť istý pri tvorbe dotazníkov, že dôkladne pochopil očakávania klienta. Dotazník má pokryť všetky skúmané oblasti, na druhej strane jeho dĺžka má byť primeraná a priebeh dotazníka dostatočne dynamický, aby sa respondentovi prirodzene a ľahko vypĺňal. K tomu musím zvoliť jednoznačný a zrozumiteľný „jazyk“.

 

RADY, AKO POSTUPOVAŤ PRI TVORBE DOTAZNÍKA

 

 • NAVÁDZAJÚCE / SUGESTÍVNE OTÁZKY. Znenie otázok má byť neutrálne. Cieľom nie je podsúvať odpovede, ovplyvniť odpoveď respondenta výberom slov, ktoré ho môžu prikloniť smerom k jednej z možností.
  • Príklady:
   Ako drahý je výrobok XY? vs. Ako by ste ohodnotili cenu výrobku XY?
   Mali by starostliví rodičia používať v aute detské sedačky? vs. Do akej miery súhlasíte, aby boli detské sedačky povinnou výbavou pre deti v aute?

 

 • Niektoré otázky nemusia byť relevantné a ich zodpovedanie neodzrkadľuje skutočnú situáciu či zvyklosti respondenta.
  • Príklad:
   Ktorá je Vaša obľúbená značka jogurtov?
   Respondent nemusí byť konzument jogurtov. Preto je vhodné najprv zistiť, či je respondent konzumentom a ďalšie otázky týkajúce sa kategórie jogurtov ošetriť logickým skokom. V opačnom prípade nedostanete správne odpovede, prípadne spôsobíte zvýšený podiel neukončených rozhovorov.

 

 • ZDVOJENÉ OTÁZKY. V jednej otázke sa pýtame na dve alebo viac vecí. V takom prípade respondent nevie jednoznačne, na čo má odpovedať.
  • Príklady:
   Ako ste spokojný/á s hlasovými a dátovými službami u Vášho operátora?
   Spokojnosť s hlasovými službami môže byť vysoká a s dátovými nízka alebo naopak – respondent nevie jednou odpoveďou pokryť obe služby. Správne riešenie je otázku rozdeliť na dve časti.

 

 • Nepoužívať v otázkach EXTRÉMNE VÝRAZY a ako vždy, všetko, každý,… Takéto formulácie umožňujú odpovedať iba krajnými hodnotami (áno, nie). Rovnako sa neodporúča používať NEGATÍVNE FORMULÁCIE.
  • Príklad:
   Pozeráte vždy televíziu? (áno, nie) vs. Ako často pozeráte televíziu (každý deň, viackrát do týždňa,..)

 

 • VEĽKÉ BATÉRIE (možností odpovedí). Vo všeobecnosti sa odporúča, aby dĺžka dotazníkov sa zbytočne nepredlžovala a zohľadňovala metodiku zberu, ciele prieskumu a v neposlednom rade aj možnosti respondenta poskytnúť relevantné odpovede. V prípade, že je v dotazníku viacero komplikovaných otázok, resp. otázok s veľkým počtom atribútov/ parametrov – pre respondenta začne byť zodpovedanie týchto otázok monotónne, únavné, klesá koncentrácia a získané informácie môžu byť ovplyvnené neprimeranou dĺžkou či nízkou dynamikou dotazníka.

 

 • NELOGICKÉ BLOKY. Často sa stáva, že jednotlivé bloky dotazníka sú vypĺňané istou skupinou respondentov, ktorí spĺňajú požadované kritéria. Inými slovami respondent v závislosti od svojich odpovedí vypĺňa iba tie otázky, ktoré sa ho týkajú. Je dôležité, aby boli tieto skoky starostlivo naplánované i skontrolované, čím zabezpečíme efektívne nastavenie dotazníka. Pokiaľ zachováme prirodzenú logiku a sled otázok, uľahčíme tým nielen samotné vypĺňanie dotazníkov, ale získame hodnotnejšie údaje a predpoklad kvalitných analýz.

 

 • Pri online zbere dát stojí za úvahu zvýšiť atraktivitu dotazníkov GRAFICKÝMI PRVKAMI ako sú smajlíky, teplomery a pod., ale aj AUDIO-VIZUÁLNYMI STIMULMI. Jednak je to oživenie pre respondenta, ale môže to napomôcť aj pri ľahšom vyjadrení názorov či pocitov respondenta.

 

 • Príliš VEĽA OTVORENÝCH OTÁZOK. Primeraný počet otvorených otázok (2-3 napríklad) majú svoj význam a sú v každom kvantitatívnom dotazníku prínosom. Akonáhle je ich počet vysoký, vyskytne sa zvýšený počet „strohých“ alebo nevyplnených odpovedí.

 

 

 

radkaPodobné produkty

Najnovšite články

Kedy vám prieskum pomôže najviac?
Kvalita každého prieskumu záleží od mnohých detailov. Dobre pripravený dotazník patrí medzi kľúčové momenty ovplyvňujúce výsledky projektu. Prieskumník si v prvom rade musí byť istý pri tvorbe dotazníkov, že dôkladne pochopil...
Pojmy, s ktorými sa často stretnete
Kvalita každého prieskumu záleží od mnohých detailov. Dobre pripravený dotazník patrí medzi kľúčové momenty ovplyvňujúce výsledky projektu. Prieskumník si v prvom rade musí byť istý pri tvorbe dotazníkov, že dôkladne pochopil...
Zadanie prieskumu
Kvalita každého prieskumu záleží od mnohých detailov. Dobre pripravený dotazník patrí medzi kľúčové momenty ovplyvňujúce výsledky projektu. Prieskumník si v prvom rade musí byť istý pri tvorbe dotazníkov, že dôkladne pochopil...
Veľkosť vzorky a výberová chyba
Kvalita každého prieskumu záleží od mnohých detailov. Dobre pripravený dotazník patrí medzi kľúčové momenty ovplyvňujúce výsledky projektu. Prieskumník si v prvom rade musí byť istý pri tvorbe dotazníkov, že dôkladne pochopil...
Zásady pri tvorbe dotazníkov
Kvalita každého prieskumu záleží od mnohých detailov. Dobre pripravený dotazník patrí medzi kľúčové momenty ovplyvňujúce výsledky projektu. Prieskumník si v prvom rade musí byť istý pri tvorbe dotazníkov, že dôkladne pochopil...

Kontakt

Potrebujete poradiť alebo pomôcť?

Napíšte nám a my vás budeme kontaktovať.

Kontaktný Formulár